znak

Komora znalců Východní Čechy


Sekce pro členy komory
email
heslo
zaslat heslo  
nápověda

Pozor! Od 1.8.2019 platí novela oceňovací vyhlášky!

Své heslo získáte kliknutím na "Získat heslo" (nad tímto oknem). Ověřte si v seznamu znalců, že máte zaregistrovánu e-mailovou adresu, kterou používáte. A čtěte "Nápovědu". Ve "Zpravodaji" je návod na využití dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Ve "Zpravodaji" najdete také zápisy z členské schůze ze dne 14.5.2019. Přeji krásný den.


orientační výpočet směrné hodnoty

Orgány komory a kontakty

Komora znalců Východní Čechy z.s. je registrována ministerstvem vnitra České republiky a má přiděleno IČ 22815597. Orgány komory byly schváleny na výroční členské schůzi dne 29.května 2014:
(Kontaktní údaje získáte kliknutím na jméno člena komory.)
 1. Výbor Komory znalců Východní Čechy:

  předseda - Ing. Jindřich Černý, CSc.
  I. místopředseda - Ing. Tomáš Voborník
  II. místopředseda - Ing.arch. Zdeněk Vašata
  hospodář - Ing. Vladimír Neumann
  tajemník - Ing. Kateřina Skladanová
  za okres Havlíčkův Brod - JUDr. Jan Sláma
  za okres Hradec Králové - Ing. Stanislav Havlík
  za okres Chrudim - Ing. František Kouba
  za okres Jičín - Ing. Vladimír Mošna
  za okres Náchod - JUDr. Václav Hrnčíř
  za okres Pardubice - Václav Kocián
  za okres Rychnov nad Kněžnou - Ing. Stanislav Černý
  za okres Svitavy - Vladimír Karlík
  za okres Trutnov - Ing. Tomáš Voborník
  za okres Ústí nad Orlicí - Zdeněk Pětník

 2. Kontrolní komise:

  Ing. Iveta Kubová
  Ing. Irena Burianová
  Ing. Jiří Rieger

 3. Znalecká rada:

  Ing.arch. Zdeněk Vašata (Hradec Králové)
  Ing. Tomáš Voborník (Trutnov)
  Vladimír Karlík (Svitavy)
  Josef Zejda (Jičín)
  Ing. Jiří Zeman (Jičín)

  Znalecká rada je konzultační orgán pro potřebu komory.
Seznamy znalců
podle okresů
Havlíčkův Brod Hradec Králové Chrudim Jičín Náchod Pardubice Rychnov nad Kněžnou Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí

BlueBoard.cz
© 2010 Tomáš Brodský