znak

Komora znalců Východní Čechy


Sekce pro členy komory
email
heslo
zaslat heslo  
nápověda

Pozor!


Pokud jste zapomněli své heslo, získáte je kliknutím na odkaz "Zaslat heslo" (nad tímto oknem). Ve veřejném seznamu znalců (vpravo nahoře podle okresů), si ověřte, že máte zaregistrovánu e-mailovou adresu, kterou skutečně používáte.


orientační výpočet směrné hodnoty

Účel komory

Komora znalců Východní Čechy sdružuje především znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví (stavby obytné, průmyslové a zemědělské aj.). Dále také z oborů a odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, movitých věcí, strojů a zařízení, lesních pozemků, lesních porostů, lesní hospodářství, dřeviny a škody na nich, z oboru doprava – ceny a odhady motorových vozidel, analýza silničních nehod, strojírenství a další.
Naše působnost je v celé České republice, především v okresech Hradeckého a Pardubického kraje.
Komora znalců Východní Čechy zapsaný spolek zaregistrovala svoje Stanovy u Ministerstva vnitra. Bylo přiděleno IČ 228 15 597.

Obecná ustanovení stanov:

 1. Komora znalců Východní Čechy zapsaný spolek (dále jen Komora) je dobrovolné profesní společenství, které sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se znaleckou činností všech oborů dle zákona č.36/1967 Sb. v platném znění, expertní činností všech oborů a odhadováním majetku.
 2. Komora je právnickou osobou
 3. Hlavním účelem Komory je zvyšování profesní odborné kvalifikace a úrovně znalců, expertů a odhadců majetku v rámci celoživotního vzdělávání. Dále bude Komora usilovat o zlepšení společenského postavení znalců, expertů a odhadců majetku a hájit jejich oprávněné zájmy. Bude formulovat etické zásady znalecké činnosti.
 4. Při své činnosti bude Komora spolupracovat zejména:
  • s Ministerstvem spravedlnosti České republiky, Ministerstvem financí a Krajskými soudy
  • s vysokými školami a vědeckými pracovišti na území České republiky a v zahraničí, zejména pak s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
  • s finančními úřady, katastrálními úřady, notářskou komorou
  • s ostatními profesními organizacemi, spolky a sdruženími a bude s nimi popřípadě uzavírat smlouvy o součinnosti
  • Komora může být členem národních a mezinárodních organizací.
Seznamy znalců
podle okresů
Havlíčkův Brod Hradec Králové Chrudim Jičín Náchod Pardubice Rychnov nad Kněžnou Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí

BlueBoard.cz
© 2010 Tomáš Brodský