znak

Komora znalců Východní Čechy


Sekce pro členy komory
email
heslo
zaslat heslo  
nápověda

Pozor!

Své heslo získáte kliknutím na "Získat heslo" (nad tímto oknem). Ověřte si v seznamu znalců, že máte zaregistrovánu e-mailovou adresu, kterou používáte. A čtěte "Nápovědu". Ve "Zpravodaji" je návod na využití dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Ve "Zpravodaji" najdete také zápisy z členské schůze ze dne 14.5.2019. Přeji krásný den.


orientační výpočet směrné hodnoty

Účel komory

Komora znalců Východní Čechy sdružuje především znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví (stavby obytné, průmyslové a zemědělské aj.). Dále také z oborů a odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků, movitých věcí, strojů a zařízení, lesních pozemků, lesních porostů, lesní hospodářství, dřeviny a škody na nich, z oboru doprava – ceny a odhady motorových vozidel, analýza silničních nehod, strojírenství a další.
Naše působnost je v celé České republice, především v okresech Hradeckého a Pardubického kraje.
Komora znalců Východní Čechy zapsaný spolek zaregistrovala svoje Stanovy u Ministerstva vnitra. Bylo přiděleno IČ 228 15 597.

Obecná ustanovení stanov:

 1. Komora znalců Východní Čechy zapsaný spolek (dále jen Komora) je dobrovolné profesní společenství, které sdružuje fyzické a právnické osoby zabývající se znaleckou činností všech oborů dle zákona č.36/1967 Sb. v platném znění, expertní činností všech oborů a odhadováním majetku.
 2. Komora je právnickou osobou
 3. Hlavním účelem Komory je zvyšování profesní odborné kvalifikace a úrovně znalců, expertů a odhadců majetku v rámci celoživotního vzdělávání. Dále bude Komora usilovat o zlepšení společenského postavení znalců, expertů a odhadců majetku a hájit jejich oprávněné zájmy. Bude formulovat etické zásady znalecké činnosti.
 4. Při své činnosti bude Komora spolupracovat zejména:
  • s Ministerstvem spravedlnosti České republiky, Ministerstvem financí a Krajskými soudy
  • s vysokými školami a vědeckými pracovišti na území České republiky a v zahraničí, zejména pak s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
  • s finančními úřady, katastrálními úřady, notářskou komorou
  • s ostatními profesními organizacemi, spolky a sdruženími a bude s nimi popřípadě uzavírat smlouvy o součinnosti
  • Komora může být členem národních a mezinárodních organizací.
Seznamy znalců
podle okresů
Havlíčkův Brod Hradec Králové Chrudim Jičín Náchod Pardubice Rychnov nad Kněžnou Svitavy Trutnov Ústí nad Orlicí

BlueBoard.cz
© 2010 Tomáš Brodský